นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราเคารพ และคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เราไม่มีนโยบายในการมอบ หรือขายข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลหรือบริษัทอื่น เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า

Realestate.co.th จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ Realestate.co.th เท่านั้น

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ทุกเมื่อผ่านระบบการจัดการ เราอาจจะมีการตรวจสอบบัญชีของคุณในกรณีที่คุณติดต่อทีมงานของเราสำหรับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ

คุณสามารถยืนยันการยกเลิกสมาชิกผ่านทางอีเมลที่คุณใช้ในการสร้างบัญชี หรือข้อมูลอีเมลล่าสุดที่คุณลงทะเบียนไว้กับระบบ

เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม ข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ