เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงโฆษณา

Realestate.co.th ให้บริการโฆษณาสำหรับสมาชิกและผู้ใช้บริการทั่วไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและยกเลิกการคืนเงินสำหรับข้อมูลที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้


ข้อมูลที่ละเมิดสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า ผลประโยชน์ทางการค้าของบุคคลหรือองค์กรใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์นั้นตามกฎหมาย

ข้อมูลหรือการโฆษณา การบริการหรือการขายที่ผิดกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายของประเทศไทย

ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร ข่มขู่ คุกคาม หรือพาดพิง ฝ่าฝืน สิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง หลอกลวง และชักนำให้หลงผิดหรือเข้าใจผิด

การลงโฆษณาเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเวบไซต์ ซึ่งทาง Realestate.co.th จะต้องเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ผ่านการตรวจสอบก่อนที่ผู้ใช้จะได้รับบริการ